Sơn giao thông KLC GTA

Sơn giao thông phản quang KLC GTA là loại sơn dầu gốc Thermoplastic Acrylic.Sử dụng cho bề mặt  bê tông trong nhà và ngoài trời.

Danh mục: ,