Sơn phủ epoxy gốc nước KLC-W

SƠN PHỦ GỐC NƯỚC  EPOXY  KLC – W là loại sơn 2 thành phần.Dùng làm lớp phủ ngoài các hệ sơn epoxy/epoxy mastic cần lớp sơn hoàn thiện có độ bền, độ bóng cao.

Danh mục: ,