Sơn Jotun chống hà SeaForce 90

Sơn Tàu Biển Jotun – Sơn Jotun Chống Hà SeaForce 90 là loại sơn chống hà tự mài mòn không chứa thiếc, có hàm lượng chất rắn cao dựa trên công nghệ hóa