Sơn Cao Su Clo Hóa RC1.103 Thế hệ mới

Sơn Tàu Biển Thế Hệ Mới – Sơn Chống Rỉ Thế Hệ Mới Cao Su Clo Hóa RC 1.103 là loại sơn 1 thành phần. Được sản xuất trên cơ sở nhựa cao su clo hóa tổng hợp