Sơn nội thất Majestic Pearl Silk Jotun

Sơn nước Jotun nội thất Majestic Pearl Silk là sơn nước cao cấp với bề mặt hoàn thiện bóng mịn. Hotline sơn Jotun nội thất dùng làm lớp phủ nền sàn bê tông

Danh mục: ,