Sơn Lót Jotun Jotashield Primer 07-18L

Sơn Lót Jotun Jotashield Primer 07 – 18L là sơn lót chống kiềm gốc acrylic biến tính, chống kiềm tốt, dễ thi công, Hotline mua Sơn Lót Jotashield chống kiềm

Danh mục: ,