Sơn Lót Jotun Jotashield Primer 07-5L

Sơn Lót Jotun Jotashield Primer 07 – 5L chống kiềm tốt, dễ thi công, là sơn lót chống kiềm gốc acrylic biến tính, Hotline mua Sơn Lót Jotashield chống kiềm

Danh mục: ,