Sơn Thế Hệ Mới Giàu Kẽm EC1.601

Sơn Tàu Biển Thế Hệ Mới – Sơn Epoxy Chống Rỉ Giàu Kẽm EC 1.601 là loại sơn chống gỉ Epoxy giàu kẽm 2 thành phần. Được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, bột kẽm kim