Sơn Chống Rỉ Thế Hệ Mới AC 1.101

Sơn Tàu Biển Thế Hệ Mới – Sơn Chống Rỉ Thế Hệ Mới Alkyd – Nâu Đỏ AC 1.101 Là loại sơn được sản xuất trên cơ sở nhựa Alkyd, bột oxyt sắt, chất ức chế ăn mòn