Sơn Jotun chống rỉ Coastal Uniprime

Sơn Tàu Biển Jotun – Sơn Jotun chống rỉ khô nhanh Coastal Uniprime là loại sơn chống rỉ khô nhanh gốc vinyl biến tính. Dùng làm lớp chống rỉ và lớp trung gian

Danh mục: ,