Sơn lót epoxy gốc nước KLC–WBT

Sơn Lót gốc nước Epoxy KLC – WBT là loại sơn epoxy hai thành phần, được sản xuất trên nền nhựa Epoxy, chất đóng rắn  và phụ gia. Sản phẩm Lót Epoxy – WBT  có khả năng thẩm thấu tuyệt hảo nhằm bảo đảm độ bám dính cao vào bề mặt sàn bê tông, chống bụi mặt sàn.

Danh mục: ,