Sơn lót KOVA SELF-LEVELING ( epoxy tự san phẳng)

Sơn lót Epoxy tự làm phẳng KOVA SELF-LEVELING là sơn lót hệ nước 2 thành phần.Dùng để làm phẳng sàn trước khi phủ sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 sàn.

Danh mục: ,