Màng Danosa Glasdan AL-80 TIPO 30 P OXI SOLAPE

Chống Thấm Màng Danosa Glasdan AL-80 TIPO 30 P OXI SOLAPE Là loại màng chống thấm mặt nhôm, có tỷ trọng 3 kg/ m2, độ dày 2,7mm. Thành phần được gia cố