Mua hàng thành công

Thông tin đơn hàng

Tổng cộng đơn hàng:
Phí vận chuyển:0
Tổng tiền:
Thanh toán
Sơn Jotun chống rỉ khô nhanh Coastal Uniprime

Sơn Jotun chống rỉ khô nhanh Coastal Uniprime

Giá:
Liên hệ

Danh mục:
Nội dung
Bình luận

Sơn Tàu Biển Jotun – Sơn Jotun chống rỉ khô nhanh Coastal Uniprime

Mô tả sản phẩm : Sơn Tàu Biển Jotun – Sơn Jotun chống rỉ khô nhanh Coastal Uniprime là loại sơn chống rỉ khô nhanh gốc vinyl biến tính.

Mục đích sử dụng
Dùng làm lớp chống rỉ và lớp trung gian cho cấu trúc sắt thép và vỏ tàu gổ. Cũng có thể dùng làm lớp chống rỉ/chống rỉ dặm vá cho loại sơn phủ alkyd và acrylic.

Độ dầy và định mức sơn
Tối thiểu Tối đa Tiêu chuẩn
Độ dầy, khô (μm) 35 100 80
Độ dầy, ướt (μm) 95 260 210
Định mức lý thuyết (m²/l) 10,9 3,8 4,8

Chú thích
Khi sử dụng làm lớp bịt kín ở chiều dày khô 35μm, có thể cần thiết phải pha loãng từ 5-10%.

Tính chất vật lý
Màu sắc Xám
% thể tích chất rắn* 38 ± 2

Dữ liệu thi công
Tỷ lệ pha trộn (thể tích) Sơn 1 thành phần.
Chất pha loãng/làm sạch Jotun Thinner No. 7

Hệ sơn tiêu biểu
Dưới mớn nước:
Coastal Uniprime 3 x 80 μm (Chiều dầy khô)
Coastal Uniprime 2 x 80 μm (Chiều dầy khô)

Sơn chống hà (xin tham khảo thêm trong các bảng thông số kỹ thuật của sơn chống hà)

Trên mớn nước:
Coastal Uniprime 2 x 80 μm (Chiều dầy khô)
Coastal Gloss 1 x 40 μm (Chiều dầy khô)

Kích cỡ đóng gói: 20 lít và 5 lít.

Chat với chúng tôi